ที่จะ

in #mysteemit3 years ago

ဒီရက်တွေအတွင်းยากที่จะก้าวหน้า เงื่อนไขที่ยาก การแต่งงาน ในตอนท้ายของประเทศและของโลกปัญหาที่ดีกว่า ในหุ้นส่วน หุ้นเหลือใด ๆ ประสบการณ์ทางศาสนาที่ดีกว่า เงินฝากออมทรัพย์ไม่ออกเสียงลงคะแนน อุตสาหกรรมผลประโยชน์ทางการเงินต้องการให้คุณจะต้องระมัดระวัง ควรดูแลสุขภาพ สุขภาพของมารดาอ่อนแอ และโรคปากที่เกี่ยวข้องกับသတိရှိပါ อวยพรเก่าฉันรักมองအချစ်သစ် เป็นเรื่อง