You are viewing a single comment's thread from:

RE: Darmowe kraniki - podsumowanie po 4 miesiącach

in #nem4 years ago (edited)

Przydatna statystyka, chociaż to wszystko da się przecież policzyć z wyprzedzeniem (poza ceną końcową danej kryptowaluty oczywiście).