You are viewing a single comment's thread from:

RE: Darmowe kraniki - podsumowanie po 4 miesiącach

in #nem4 years ago

W swoim czasie "klikałem" w kranikach bitcoinowych. Teraz nieco załuję, że nie poświęciłem na to trochę więcej czasu...