LitePay Ödemesi

in #news4 years ago

Kripto paraların yükselip düşmesi yatırımcıları sürekli etkilemektedir ve kafa karışıklığına yol açmaktadır bazı yatırımcılar ise korkup elinde bulunan coinlerini satmaktadır tabi bunlara etken ödeme yöntemleridir.

Ödeme yöntemleri derken bilinmiş bir yöntem veya bilinmiş bir firma coine destek verdiği zaman coinin yükselişe geçme olasılığı yüksek mesela litepay ödeme litecoin geldiği gibi litecoin yükselişe geçerek 200$ üzerine çıktı.

Sort:  

Nice post
Please vote me

Do you write in English too?

Umarım başarılı olabiliriz, halen hala altındayım ve vazgeçmek istiyoruz, ancak yine de işin sonuçlara ihanet etmeyeceğine inanıyorum, umarım bana yardım edebilir ve erkeklerle üstlenebilirsiniz.Terimakasih diyorum

Do not forget to post @fikar21

good!!!!!!!

Congratulations @kusadasi! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes
Award for the total payout received
You published 4 posts in one day

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.70
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 54727.38
ETH 4138.41
BNB 597.55
SBD 7.04