You are viewing a single comment's thread from:

RE: Garasjesalget fortsetter her utgave 1 - The garage sale continues here issue 1

in #norway4 years ago (edited)

Auction closed: Look for auction nr 2 - Auksjonen er avsluttet: Se etter auksjon 2

We start with an auction of our T-shirt. We still have all sizes, lady and men's model. Bid what you want and have fun. Remember our famous CashBack.

Norwegian:
Vi starter auksjonen med vår T-trøye. Vi har fortsatt alle størelser, dame- og herremodell. By hva du vil og ha moro. Husk vår berømte CashBack!

Regards, and let the fun begin.
@EveryDayCoach and @BabsBoard

Sort:  

New bid is 24 SBD

Nytt bud på 24 SBD

Var mange som ville ha en Steemit t-skjorte denne gangen ja!

You are the winner of auction 1 in Issue 1 @valth

Just send 24 STEEM to @BabsBoard In the memo you write your name, address and country and what model and size you want. If you do not want other people to see your name etc. You just start with # in the memo field, then it is only @BabsBoard and you that can read it.

The CachBack Upvote Aparatus will now summon people to come and give you CachBack.

Votekanon.gif
Have a nice day and enjoy the CashBack

Best regards @EveryDayCoach at @BabsBoard

Supert! Jeg visste at det kom til å være verdt det å by over alle andre her.

Nå er 24 SBD overført :) Nå blir det spennende å sjekke postkassa fremover.

Hilsen @valth

Hello @EveryDayCoach and @Babsboard

I start the bidding's with 5 SBD (Steem Dollar).

Jeg starter budene med 5 SBD (Steem Dollar).

Hei @babsboard. Ser at @barbro er i gang med å by på denne kule trøya, kan jo ikke ha noe av det. Jeg vil vinne denne så her kommer mitt bud:-)
Kult at dere har fått i gang en slik side, blir spennende å følge utviklingen

7 SBD

Ja men kjære @abcmartinedcba

Det er jo ikke meg du skal trykke Reply på når du skal legge inn et bud. Du risikerer kanskje at @Everydaycoach eller @BabsBoard ikke får det med seg med det store trykket som kommer på disse sidene.

Du får få en Upvote av meg også da.

Katte hilsen til deg.

Great logo..............
Very good job...........

Great design.......
Wonderfull....

Jasså, er @Everydaycoach hos Babsboard, gledelig!

Jeg byr 8 SBD

Den satt tenker jeg. Sorry @abcmartinedcba men du får få en Upvote da ;-)

Med vennlig hilsen
@TommyHansen

Jeg byr 21 SBD - I bid 21 SBD


Made by @Lighteye

Hei @babsboard og @everydaycoach. Jeg vil selvfølgelig ha en Steemit t-skjorte til, så blir spennende å se hva budet kommer til å ende opp på her :)

Mitt bud er 10SBD

Hilsen @valth

Hi @babsboard,

My new bid is 23 SBD
Mitt nye bud er 23 SBD
23 SBD عرضي الجديد هو
Ma nouvelle offre est de 23 SBD
Mi nueva oferta es 23 SBD
white-male-1871397_640.jpg

What?!! There is an auction here?!! And the item is the famous T-shirt?!!
Not without me guys!

I bid 16 SBD
white-male-1871394_640.jpg

hello @babsboard and @everydaycoach,
wow the famous t-shirt that I was waiting for his auction all the week
happy to participate with you, my bid is 11 SBD
Have a nice day

Gledelig å delta med deg, mitt bud er 11 SBD
Ha en fin dag
6F9C4CD6-6970-43A6-B681-1F6E708BE6DE.jpeg
@amalmez

Hi @babsboard and @EveryDayCoach , I really like the t-shirt my offer is 14 Steem.

Hello from Morocco, my offer will be at 18 SBD instead of hopping good luck for everyone but I hope to win this auction.

Her var det ikke lett å holde på høyeste bud lenge om dagen!

Nytt bud er 20 SBD

New bid is 20 SBD

Oi, der hadde visst noen bydd høyere enn med allerede!

Mitt nye bud er 13 SBD

My new bid is 13 SBD

Coin Marketplace

STEEM 0.37
TRX 0.07
JST 0.049
BTC 40960.37
ETH 3020.96
USDT 1.00
SBD 4.56