DrugwarS NorwaY_______Utgave 5

in #norway3 years ago (edited)

DrugwarS NorwaY

Hei og velkommen til denne bloggen som blir laget for de norske DrugwarS spillerne.
Vi har blitt såpass mange som er med å spiller og flere kommer stadig til fra Norge. Av den grunn har vi valgt å starte DrugwarS NorwaY. Vi ønsker å ha ett sted hvor man kan dele erfaringer, strategi og få mulighet til å få beskyttelse fra ett samlet norsk samfunn.


Fordeling av leder roller

Vi har nå gjennomført strategi møte og ønsker å presentere de foreløpige leder rollene i gjengen.

Boss/kommunikasjon: @Ramta
Han er sjefen og vil skrive poster som er relevant for gjengen å holde seg oppdatert på. Vi anbefaler alle å holde seg oppdatert der, vi tror at det vil være konsekvenser for de som ikke følger hans informasjon.

Overhode for sikkerhet: @Fender
Vil ta seg av sikkerhet for gjengen. Han har blant annet kommet frem med vår felles logo, se lenger ned i posten.

SoldatSjef: @TommyHansen
Vil være sjef og rådgiver i forhold til våre soldater.

KrigsSjef: @OneBitNews
INGEN skal angripe andre spillere uten hans godkjennelse.

DrugwarS Norway post: @EveryDayCoach
Jevnlig oppsummering av hva som skjer og tips/råd i forhold til spillet.


Felles logo

@Fender har innført felles logo som ALLE DrugwarS NorwaY medlemmer skal bruke. @Fender er som nevnt ansvarlig for sikkerhet og ønsker du maks sikkerhet følger du hans råd.
Logoen settes inn via lommeboken på steemit.

4629.jpg


Gratis DrugwarS NorwaY tips

  • Som nevnt tidligere er vår sterkeste anbefaling å bygge lager nivå til nivå 16 før du begynner med soldater.
  • Når du er klar for å begynner med soldater vil @TommyHansen være rådgiver for hvordan du bør bygge opp din tropp.
    Det første rådet vil være; Når du har lager nivå 16, venter du til du har fulle lager. Da kjøper du 1 av hver type og benytter eventuelt resterende på ROWDY. Så kjører du troppen din opptil anbefalt styrke gitt av SoldatSjefen.
  • Idioter som angriper oss gjentakende kan rapporteres her med å tagge @OneBitNews

Ha en flott DrugwarS opplevelse i vår post.
Hilsen @EveryDayCoach

tilbake.jpgneste.png

Sort:  

Snasent opplegg!
Ønsker å kjøre litt gambling for å få mer produksjon av Drugs.
Har bare: 55 D (39 Safe), 112 W (39 S) og 112 A (46S).
Tar lang tid å bygge lager med så liten produksjon.
Tips: Gamble eller gå sakte for mer safe?

Ligger på plass 4078

Som nevnt på forrige ukes tråd har jeg blitt spyed og ranet 11 ganger siste døgnet av abbak7 . Hvis noen kan holde han unna så er det håp.

Hei, så bra dere har tatt ansvar for ulike roller, tror dette kommer til å bli super bra.
Ser ut som om mange har fått kjørt seg godt opp når Future Token kom, dessverre så var jeg så dum at jeg kjørte alle tokens ut til lommeboka på Obyte og @DrugwarS har jo ikke klart å legge opp til at det kan flyttes fra lommebok til spillet. Jeg har ca 20.000 tokens som venter der på å bli brukt til oppgraderinger. Ser ut som om dette vil skille klinten fra hveten ennå mer.
Takk for ny logo @Fender
Ser jeg rett at det har kommet inn ennå en til på Topp 100 lista, syntes jeg så @JanneHansen på lista der??

Ha en flott dag alle sammen.

Om noen ønsker å kjøpe
Så er det mange som selger på discord. Kan være mulig å kjøpe med noe rabatt, alt kan vel forhandles. Jeg kan eventuelt være mellomledd om ønskelig. De tar betaling da i STEEM

Hei lag,

Først takker jeg @everydaycoach for informasjonen og for innsatsen for å gi informasjonen til hele gruppen.
Jeg vil også takke deg
@fender for logoen ...!

En stor takk også for den store sjefen @ramta og hele laget.

Som du vet er jeg ikke norsk, men jeg finner alltid gleden av å dele denne erfaringen med deg og jeg finner teamet ditt veldig bra på organisasjonsnivå og på relasjonsnivå ...!

Jeg ber deg bare om å unnskylde min grammatiske feil og staving, jeg prøver å gjøre mitt beste ved hjelp av automatiske oversettere .... !!

Jeg ønsker deg en veldig god dag

hjertelig
@aminealaoui

Du gjør en god jobb med å bruke oversetter. Vi har ingen problemer med å forstå hva du skriver:-)
Husk å følge postene til @ramta.
Takk for ros og komplimenter.
Om du trenger flere råd, er det bare til å spørre så vil teamet gjøre sitt beste for å hjelpe deg:-)
Hilsen @EveryDayCoach

Posted using Partiko iOS

Hi, @everydaycoach!

You just got a 0.77% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Coin Marketplace

STEEM 0.45
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 49041.34
ETH 4160.98
BNB 547.50
SBD 5.84