Spendeer Meer Tijd Aan Je Believers | Jelle Verdoodt Vlog #4

in #ondernemen4 years ago


Diepte versus breedte.
Velen onder jullie besteden al je tijd aan het bereiken en overtuigen van nieuwe mensen (breedte), maar vergeten aandacht te geven aan de klanten, fans en volgers die je nu hebt: je believers. En net die moet je méér aandacht geven (diepte)... want dat is de basis waar je alles op bouwt. En je weet wat er gebeurt als je je building op een zwak fundament bouwt.

In deze vlog:
00:27 Ik ga bananen halen bij Ganesha
02:52 Vraag van Lies Osaer: Hoe bereik je met je content meer mensen dan je huidige volgers

PS: Heb je ook een vraag; stuur me jouw vraag via Instagram (reageer op een van mijn posts)!

De komende maanden laat ik zien wat ik doe en vooral léér als persoon, als storyteller, als creative marketeer, en als ondernemer met mijn nieuwe business, Studio Sunday; een creatieve studio rond digital storytelling.

Ik apprecieer het nu al enorm dat je naar deze en mijn andere video's kijkt en jouw learnings deelt met wie het nodig heeft om ze te horen. Ik leef van je comments, dus stuur me een 'hey' als je even tijd hebt ;-).

Video originally posted on my youtube:


▶️ DTube
▶️ IPFS
Sort:  

Congratulations @jelleverdoodt! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.073
BTC 56373.67
ETH 4497.89
BNB 613.05
SBD 7.16