Het zero moment of truth... dit is Vlog 0!

in #ondernemen4 years ago (edited)


Eindelijk. If you want to talk the talk, you got to walk the walk. Dit is mijn eerste vlog!
Het is te zeggen, nog niet helemaal. Dit is meer een íntro tot mijn vlog ;-)
(PS: sorry Antwerpen, you know I love you!)

De komende maanden ga ik meer laten zien wat ik doe en vooral léér als persoon, als storyteller, als creative marketeer, en als ondernemer met mijn nieuwe business, Studio Sunday; een creatieve studio rond digital storytelling.

Ik apprecieer het trouwens nu al enorm dat je naar deze en mijn andere video's kijkt en jouw learnings deelt met wie het nodig heeft om ze te horen. Ik leef van je comments, dus stuur me een 'hey' als je even tijd hebt ;-).


▶️ DTube
▶️ IPFS
Sort:  

@jelleverdoodt, congratulations on making your first post! I gave you a $.05 vote!
Please take a moment to read this post regarding commenting and spam. (tl;dr - if you spam, you will be flagged!)

Hoi @jelleverdoodt!

Wij zijn @alldutch, de grootste en gezelligste Nederlandstalige Steemit community 😁. Wij vinden dat er meer Nederlandse content op Steemit moet verschijnen.

We zijn inmiddels met meer dan 150 leden en groeien elke dag en we zouden het leuk vinden als je een keer komt kijken.

Je kunt ons vinden op Discord : https://discord.gg/9mzqA7H

Je bent van harte welkom! Tot snel

Congratulations @jelleverdoodt! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You got a First Vote

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56898.72
ETH 4526.78
BNB 619.37
SBD 7.16