Strategie = Keuzes Maken | Jelle Verdoodt Vlog #1

in #ondernemen4 years ago (edited)


Ik heb deze week éindelijk beseft dat de juiste strategie kiezen, eigenlijk vooral neerkomt op luisteren naar jezelf.

De komende maanden ga ik meer laten zien wat ik doe en vooral léér als persoon, als storyteller, als creative marketeer, en als ondernemer met mijn nieuwe business, Studio Sunday; een creatieve studio rond digital storytelling.

Ik apprecieer het nu al enorm dat je naar deze en andere video's kijkt, subscribet, en jouw learnings deelt met wie het nodig heeft om ze te horen. Ik leef van je comments, dus zeg 'hey' als je een secondje tijd hebt ;-).


▶️ DTube
▶️ IPFS
Sort:  

@jelleverdoodt leuk om nog een nedersteemer tegen te komen op dit platform

Ik ben heel nieuw, dus ben ze alleszins nog aan het zoeken :)

Hallo @jelleverdoodt,

Welkom op Steemit! Ik zie dat je nog heel nieuw bent hier. In het begin kan Steemit een beetje intimiderend overkomen, maar met een beetje doorzettingsvermogen en 'durf-te-vragen' ben je in no-time helemaal ingeburgerd.

Hier een paar posts waar ik zelf veel aan hebt gehad toen ik net kwam kijken op Steemit. Wellicht heb je er wat aan!

Vergeet ook niet dat je SP (Steem Power) toeneemt als je interactie pleegt met andere Steemians via comments en replies ;-)


60 Video Tutorials For Beginners
What Not To Do On Steemit


Veel succes en vooral ook plezier. Steem on!

lid-worden-op-Discord.jpg

Super. Thanks man!

No worries, we've all been there :-)

Beetje rondkijken in andermans (whales, minnows, plankton, etc) wallet historie is ook zeer leerzaam ;-)

@therealwolf 's created platform smartsteem scammed my post this morning (mothersday) that was supposed to be for an Abused Childrens Charity. Dude literally stole from abused children that don't have mothers ... on mothersday.

https://steemit.com/steemit/@prometheusrisen/beware-of-smartsteem-scam

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56898.72
ETH 4526.78
BNB 619.37
SBD 7.16