Álle Goeie Communicatie Start Met Het Managen Van Ieders Verwachtingen | Jelle Verdoodt Vlog #5

in #ondernemen4 years ago


In deze vlog:
0:26 Op de koffie met growth hackster Helena. Conclusie: we moeten niet doen alsof altijd alles goed gaat.
1:27 Bij animated video-bedrijf Well Played krijgen we een ander inzicht: je bij klanten binnen wringen werk niet.
2:48 Vraag van de week van Laurent (Mtbikecoach): zijn persoonlijke mails de nieuwe e-mailmarketing?

PS: Heb je ook een vraag; stuur me ze via Instagram (reageer op een van mijn posts of stuur me DM) of zet ze hieronder in een comment!

❤️🙏🏼

De komende maanden laat ik zien wat ik doe en vooral léér als persoon, als storyteller, als creative marketeer, en als ondernemer met mijn nieuwe business, Studio Sunday; een creatieve studio rond digital storytelling.

Ik apprecieer het nu al enorm dat je naar deze en mijn andere video's kijkt, en jouw learnings deelt met wie het nodig heeft om ze te horen. Ik leef van je comments, dus stuur me een 'hey' als je even tijd hebt ;-).

Volg me op:
Instagram: www.instagram.com/jelleverdoodt


▶️ DTube
▶️ IPFS
Sort:  

Congratulations @jelleverdoodt! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Congratulations @jelleverdoodt! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56898.72
ETH 4526.78
BNB 619.37
SBD 7.16