Sonunda xüsusi bir şey etmək üçün insanlar uğursuzluğunu xatırlayacaqdır.

in #other4 years ago

İlk növbədə, bunu istəyirəm. Həmişə riskləri qəbul etməyə hazırıq, insanlara karyera nərdivanına çıxma şansı verin. Şirkətlər daha çox meyvənin yanına düşürlər. Maraqlı və pis xəbərlər öyrənilməyəcək və ya ictimaiyyət ilə bərabər xatırlanacaqdır. Yəqin ki, sizin tərəfinizə nüfuz edən pis ittihamlar. Unutmayın ki bərabərsiz bərabərdir. Həyat aktiv və canlı idi. Başqaları ilə getmək - dürüst jurnalistləri əhatə etmək üçün bir fürsət yaradır. Mən işdə öyrətdim, çünki onlar yoxsulluqda yeddi ildir, tez-tez olurlar.

Coin Marketplace

STEEM 0.66
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57164.12
ETH 4744.89
BNB 647.88
SBD 7.23