Raport codzienny 2020-09-17

in #palnetlast month

Witajcie w kojenym raporcie Codziennika, który wspiera polską społeczność Actifit.

Każdy post prezentowany w dzisiejszym zestawieniu brał również udział w losowaniu, gdzie do wygrania jest upvote od Tipu oraz płynne środki z postów Codziennika.

Przed Wami lista postów, które były publikowane wczoraj na tagach #polish oraz #actifit

#NickTytułZarobek

Zachęcam wszystkich do aktywności na tagach #polish i #actifit, które są jedynym warunkiem wspierania, promowania i wzięcia udziału w konkursie Codziennika!

To wszystko na dzisiaj, życzę miłego dnia!
@baro89

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12779.98
ETH 393.60
USDT 1.00
SBD 0.99