Cat allergies อาการแพ้ขนแมวของทาสแมว

in #pet2 months ago
ตอนที่ตัวเองประสบกับปัญหาชีวิตและเศรษฐกิจทางการเงิน บอกเลยว่าการหันหน้าไปพึ่งเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเป็นอะไรที่ลำบากใจเป็นที่สุด ไม่ต้องหวังพึ่งเรื่องเงินทองหรอกแค่การปรับทุกข์หรือระบายความทุกข์ก็รู้สึกไม่สะดวกใจที่พูดคุย โชคดีที่เป็นคนที่ค่อนข้างไม่มีความรู้สึกอยากยุ่งเกี่ยวกับใคร การประคับครองจิตใจตนเองเลยเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรก โชคดีว่ามีสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนคลายเหงา

Source: Photo via Seattle’s Child


เดิมไม่เคยคิดว่าจะเป็นคนที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพราะแต่ก่อนต้องเดินทางตลอดเวลา แต่มาตอนนี้กลายเป็นต้องเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบจับพลัดจับพลูเพราะมีน้องหมาที่ไม่มีคนดูแลเลยต้องรับมาเลี้ยงมีความสุขด้วยกันได้ไม่นาน น้องหมาก็ต้องจากไปเพราะเจ็บป่วยโดยโรคชรา สัตว์เลี้ยงรอบที่สองจึงเป็นแมวจรจัดที่พลัดหลงจากแม่ ตอนนี้นี้เลยต้องบอกว่าประชากรบริเวณบ้านมีแมวเยอะมากๆ จากงานวิจัยพบว่าแมวก็เป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงที่ทำให้คนเลี้ยงมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น บรรเทาความเครียดความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าใจ แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ผู้เลี้ยงมีอาการแพ้ขนแมว


จากการสำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกาพบ 1 ใน 3 ของคนอเมริกันเป็นภูมิแพ้ มีอาการแพ้แมวและสุนัข และมีจำนวนผู้ที่แพ้แมวมากกว่าสุนัขเป็นจำนวน 2 เท่า ส่วนคนไทยจากข้อมูลของคลินิกภูมิแพ้ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่เก็บข้อมูลในปี 2018 พบว่าคนไทยแพ้แมว 12.9 เปอร์เซ็นต์ แพ้สุนัขจำนวน 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น สำหรับอาการแพ้แมวนั้นส่วนใหญ่จะมาจากการแพ้ขนแมว การแพ้ขนแมวอาจมีสาเหตุมาจากสารก่อภูมิแพ้ที่มาจากผิวหนังของแมว สารก่อภูมิแพ้อาจติดมากับขนแมวขณะแมวเลียขนตัวเอง ขนอาจลอยขึ้นไปในอากาศ เราอาจจะมีโอกาสสูดดมหรืออนุภาคของสารก่อภูมิแพ้สามารถไปติดกับเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และที่นอนของเรา นั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่ไม่เลี้ยงแมวมีอาการแพ้ขนแมวได้เช่นกัน

สำหรับการป้องกันการแพ้ขนแมว คือการไม่เลี้ยงแมวเป็นดีที่สุด แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรไม่มีการเลี้ยงในบ้าน โดยเฉพาะห้องนอน ล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสแมว ถ้ามีพรมควรนำพรมออกเพื่อลดการสะสมของขนแมว ดูดฝุ่นภายในบ้านเป็นประจำและใส่หน้ากากอนามัยขณะดูดฝุ่น อาบน้ำให้แมวอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หรือแปรงขนทุกวันเพื่อลดเศษขนและฝุ่นละออง ที่สำคัญคนเลี้ยงควรออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีอีกด้วย


สำหรับใครที่คิดจะเลี้ยงทั้งน้องหมาหรือน้องแมวและสัตว์เลี้ยงอื่น ควรจะรู้จักวิธีเลี้ยงและธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงนั้นๆให้ดีเพื่อที่จะเลี้ยงให้ดีและมีความสุข เพราะเราเองก็ได้ความสุขจากเขาเช่นกัน และควรเลี้ยงด้วยความรับผิดชอบไม่ปล่อยปละละเลยจนเป็นภาวะสังคมและผู้อื่น

Steem: www.steemit.com/@andyjim


Sort:  

Cat allergies are twice as common as dog allergies. But contrary to what you might think, it's not the fur or hair that's the real problem. People with cat allergies are really allergic to proteins in the cat's saliva, urine, and dander (dried flakes of skin).

How do these tiny proteins cause such a big allergic reaction in the body? People with allergies have oversensitive immune systems. Their bodies mistake harmless things -- like cat dander -- for dangerous invaders, and attack them as they would bacteria or viruses. The symptoms of the allergy are the side effects of your body's assault on the allergen, or trigger.

Keep in mind that even if you don't have an actual cat allergy, your cat can still indirectly cause your allergies to flare up. Outside cats can bring in pollen, mold, and other allergens on their fur.Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12973.80
ETH 389.37
USDT 1.00
SBD 0.98