The end, is just a new beginning.

in #photography4 years ago (edited)

Hello there!

I introduce the last photos from my old album, I deem worthy sharing with You. It's not all the photos I took, but subjectively selected few.

It's time to start a new chapter in my life, I hope I can get my photography skills to next level, with my new gear :).

Cześć wszystkim!

Przedstawiam wam ostatnie zdjęcia z mojego albumu, które uważam za warte podzielenia się. Nie są to wszystkie zdjęcia, które zrobiłem, lecz subiektywnie wybrane.

To czas na, nowy rozdział w moim życiu. Mam nadzieję, że uda mi się podnieść moje umiejętności fotografowania na wyższy poziom, z nowym sprzętem :).

Zdecydowałem się na formę dwujęzykową postów, co by nie korciło mnie wrzucanie tych samych zdjęć dwa razy. Z drugiej strony zastanawiam się nad cyklicznymi postami, w których zbiorę najlepsze waszym zdaniem zdjęcia z tygodnia, miesiąca, roku. Co wy na to ? :)

DSCN0615.JPG
Brak opisu.
No description.

DSCN0415.JPG
DJI Inspire w swej chwale. Ciężko zrobić na takim zoomie zdjęcie z ręki, więc wyszło trochę rozmyte :(
DJI Inspire in it's glory.

DSCN0434.JPG
Kierowcy tych samochodów, raczej nie przepadają za maskami.
These car's drivers rather not like car masks.

DSCN0435.JPG
Dron w bonusie :).
Bonus drone :).

DSCN0780.JPG
Miasteczko z jednym, z najdłuższych rynków w Polsce (ok. 300 metrów).
City with one of the longest marketplace in Poland (about 300 meters).

DSCN1005.JPG
Muszę zwrócić honor mojej żonie, większość zdjęć kotów nie została wykonana przeze mnie :).
I have to honor my wife, I'm not the author of these cat's photos :).

DSCN1088.JPG
Ten sam kot ?.
The same cat ?.

Chcę bardzo podziękować #polish za ciepłe przyjęcie, nawet nie wiecie jak wiele to dla mnie znaczy. Pozdrawiam! :).

Sort:  

Christmas tree and upper cat are the best for me. Good job.
These beautiful photos broght me some smile and delight.

Have a nice day :)

Peter.

Congratulations @brs55! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got a First Reply

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Witamy kolejnego Polaka na Steemit!

Życzymy udanego korzystania z tej platformy i tylko kilka takich informacji na początek, które warto wziąć pod uwagę:

  • jeżeli interesują cię dokładniejsze informacje o Steemicie to polecam śledzić @steemit-polska, gdzie pojawiają się tłumaczenie oficjalnych tekstów ze @steemitblog,
  • polski kanał chatu jest dostępny na https://steemit.chat/channel/polish i wymaga osobnej rejestracji,
  • co nieco o Markdown, w którym prosto tworzy się nowe posty,
  • tag polish używamy do postów z polską treścią, jeżeli chcesz pisać w innych językach to prosimy nie wpisywanie do tego polish (dla postów z przedstawieniem robimy wyjątki),
  • najważniejsze: na Steemit tworzymy nowe treści, nie kopiujemy z innych stron.

Coin Marketplace

STEEM 0.46
TRX 0.08
JST 0.059
BTC 47529.17
ETH 3849.61
BNB 541.51
SBD 5.73