My First Maneuver With The Cruise Ship Celebrity Equinox

in #photography2 years ago

Equinoxa.jpg

Hello Friends!

Finally I can write again...after a long pause, today is 1st April but I am going to tell about my first maneuver with Cruise Vessel Equinox.

So My story start with me going from my home from Romania to a new contract at sea.
Always and I do mean always when I start a new contract I have this feeling or this stress because as I wrote in previous articles I had some very bad encounters with piracy at sea.
But I try to shake all those feelings off because of 2 things:

 • this is not a general cargo vessel that travels to war zones, this is a cruise vessel so extra security is provided
 • I want to achieve my goal of building my house.

Here are Cruise vessel Equinox's particulars:

Call Sign 9HXD9
IMO NO 9372456
MMSI NO 249667000
HOME PORT VALLETTA
BUILT BY: MAYER WERFT
Keel laid: August 6 2008
Place built: Papenburg /Germany
Displacement at Summer Freeboard: 61530
Light Ship Weight: 49698.9
Classification Society: DNV
Length over All: 317.25 m
Length B.P 293.7 m
Rule Scantling Length 293.7 m
Breadth Molded 36.8 m
Design Draft: 8.3 m
Draught Scantling : 8.6 m
Air Draught: 60.25 m
Keel to mast: 69.25 m
Bridge to stern: 275.5 m
Bridge to stern: 42 m
Bridge to water line: 27 m
Radar antenna to Stern 90.49 m
Radar antenna to Stern 226.75 m
Stern to waterline: 17.5 m

Life Saving appliances

Life Boats: 16 Semi Enclosed Capacity 150 persons
Supplier: Schat Harding
Type: MPC 29
Dimensions: 8.8 m x 4m x 3.55 m
Tender boats: 6 x 150 persons
6 x 120 persons
Supplier: Schat Harding
Type: CLT 38 SV
Dimensions: 11.22m x 4.7 m x 3.9 m
Rescue Boats: 2 x 6 persons
MES Units: 4 x 430 persons
Over Capacity life rafts: 6 x 109 persons
Life Rafts: 3x 25 persons
Life Boat: 22x 150=3300 persons
MES + Life Rafts= 1720+654+75= 2449 persons
Total: 3300+ 2449= 5749 persons
Life Buoys: 40 pcs
LIFE JACKETS ADULT/CHILD L/J 7893 PCS/512 PCS
BABY L/J 65 PCS
INFANTAS: 120
IMMERSION SUITS: 30 PCS

Diesel Engines : 4x 16800 kw or 22848 BHP
WARSILA 16V46C-CR
Total BHP=91392
690 V Emergency Diesel Driven Synchronous Generators 1800 KVA/ 1440 KW
Twin Azipod Synchronic drive system: 2 x 20500 kw or 27880 BHP

Bow Thrusters wartsila type ct-300m: 3 x 3000 kw or 4080 BHP
Total BHP = 12240 BHP

Now when I got on board I had a wonderfull surprise :

 • Captain Kate was the Master of the vessel.
  I meet Captain Kate my very first contract on Celebrity , she is an amazing captain and a great teacher and role model not only for me but for many new officers that may want to join a cruise line.

If you want to meet Captain Kate McCue you can find her at :
@captainkatemccue (Instagram)

Now the day is 16 of March and it is a wonderful day, because it is the day of my very first maneuver!

Basic Azipod propulsion operating principles as an example:

A vessel equipped with Azipod propulsors can be quickly accelerated to any direction.
This usually leads to unnecessary use of power to stop the motion so you have to pay attention to the current, wind speed and even depth.

So keeping in mind the basic principles stated up my maneuver was as follows:

 • I turned the azipods inwards 90 degrees
 • Waited until all lines were in and put the thrusters
 • All the time monitoring if the bow and stern were parallel.

ME.jpg

20190222_142218.jpg

ME2.jpg

If bow or stern were not parallel I was putting more or less power on the thrusters.
The wind was 10 knots and we had flood tide and so we used this to our advantage as we go away from the pier.
It was a smooth operation and after going more than 140 m away from the pier we went to the center console were after monitoring the right course to follow I gave the conn to the pilot like this:

CENTRE.jpg

 • Mr. Pilot we are on the HDG 051 (just as example), speed is 0.5 knots hand steering, azipod angle and power.

Captain Kate was and is an amazing professor and she had a lot of patience with me on my first maneuver.
Before this maneuver we discussed in length the operation and for each step I was thinking out loud and always say what I was going to do.
I must admit I was little bit nervous but I think it was normal as this was my first maneuver with the azipods.
I steered before a cruise vessel like Millennium on my previous contract and even done some tendering but I never used the azipods to undock a vessel with 4157 people on board

done.jpg

6.jpg

After this maneuver I received a small helm as token of that day. A day that I will remember always...

1.jpg

And that was it for today ! Thank you for reading this article and I will see you next time! Cynetyc Out!

eu.jpg

Romanian Translation

Bună prieteni!

În cele din urmă pot să scriu din nou ... după o lungă pauză, astăzi este 1 aprilie, dar voi spune despre prima mea manevra cu Equinox de croazieră.

Deci, povestea mea începe cu mine mergând de la casa mea din România la un nou contract pe mare.
Întotdeauna și când vreau să spun întotdeauna când încep un nou contract, am acest sentiment sau acest stres, deoarece, așa cum am scris în articolele anterioare, am avut niște întâlniri foarte proaste cu pirateria pe mare.
Dar încerc să scutur toate aceste sentimente din cauza a două lucruri:

 • nu este o navă generală de marfă care călătorește în zonele de război, este vorba de o navă de croazieră, astfel încât se asigură o securitate suplimentară
 • Vreau să-mi ating obiectivul de a-mi construi casa.

Iată detaliile vasului de croazieră Equinox:

Nume de Apel 9HXD9
OIM nr. 9372456
MMSI NO 249667000
Port de origine: VALLETTA
CONSTRUIT DE: MAYER WERFT
Kila setat: 6 august 2008
Locul construit: Papenburg / Germania
Deplasarea la Freeboard de vară: 61530
Greutate ușoară a navei: 49698,9
Clasificare Societate: DNV
Lungimea peste toate: 317,25 m
Lungime B.P 293,7 m
Lungimea curelei de 293,7 m
Latime 36,8 m

Linia de punte la apă: 27 m
Antena radar la Stern 90,49 m
Radar antena la Stern 226,75 m
Stern la linia de plutire: 17,5 m

Echipamente de salvare a vieții

Bărci de salvare: 16 Semi-închise Capacitate 150 persoane
Furnizor: Schat Harding
Tip: MPC 29
Dimensiuni: 8,8 m x 4 m x 3,55 m
Barci tender: 6 x 150 de persoane
6 x 120 de persoane
Furnizor: Schat Harding
Tip: CLT 38 SV
Dimensiuni: 11,22m x 4,7m x 3,9m
Bărci de salvare: 2 x 6 persoane
Unități MES: 4 x 430 de persoane
Suprafețe de salvare peste capacitate (plute): 6 x 109 persoane
Plăci de salvare: 3x 25 de persoane
Barca de salvare: 22x 150 = 3300 de persoane
MES + Plăci de salvare = 1720 + 654 + 75 = 2449 de persoane
Total: 3300+ 2449 = 5749 de persoane
Colace de salvare: 40 buc
Veste de salvare ADULT / COPIL L / J 7893 PCS / 512 PCS
copii L / J 65 PCS
INFANTAS: 120
Costum de IMERSIUNE: 30 PCS

Motoare diesel: 4 x 16800 kw sau 22848 BHP
WARSILA 16V46C-CR
Total BHP = 91392
Generatoare sincrone generatoare de putere de 690 V 1800 KVA / 1440 KW
Twin Azipod Sistem de propulsie sincronică: 2 x 20500 kw sau 27880 BHP

Bow Thrusters wartsila de tip ct-300m: 3 x 3000 kw sau 4080 BHP
Total BHP = 12240 BHP

Acum, când am ajuns la bord, am avut o surpriză minunată:

 • Căpitanul Kate a fost comandantul navei.
  Am intalnit-o pe căpitanul Kate la primul meu contract cu Celebrity, este o uimitoare comandanta un bun profesor și un exemplu de urmat , nu numai pentru mine, ci pentru mulți ofițeri noi care ar putea dori să se alăture unei linii de croazieră.

Dacă doriți să întâlniți căpitanul Kate McCue, o puteți găsi la adresa:
@captainkatemccue (Instagram)

Acum, ziua este 16 martie și este o zi minunată, pentru că este ziua primei mele manevre!

Principiile principale de funcționare a propulsiei Azipod ca exemplu:

O navă echipată cu propulsoare Azipod poate fi accelerată rapid în orice direcție.
Acest lucru duce, de obicei, la utilizarea inutilă a puterii pentru a opri mișcarea, astfel încât trebuie să acordați atenție vitezei curente, a vântului și chiar adâncimii.

Prin urmare, ținând cont de principiile de bază enunțate în manevra mea, a fost următoarea:

 • Am întors azipodii spre interior în 90 de grade
 • Așteptat până când toate liniile au intrat și au pus propulsoarele
 • Monitorizam tot timpul dacă prova și pupa erau paralele.

Dacă prova sau pupa nu erau paralele, am pus mai multă putere pe propulsoare.
Vântul a fost de 10 noduri și am avut maree de inundații și am folosit acest lucru în avantajul nostru pe măsură ce plecăm de pe cheu.
A fost o operațiune fără probleme și, după ce am parcurs mai mult de 140 m de la cheu, am mers la consola centrală după ce am urmărit cursul corect pe care l-am urmat și l-am dat conului pilotului după cum urmează:

 • Dl. Pilot suntem pe HDG 051 (exact ca exemplu), viteza este de 0,5 noduri de direcție de mână, unghi azipod și putere.

Comandanta Kate a fost și este un profesor uimitor și a avut multă răbdare cu mine la prima manevră.
Înainte de această manevră am discutat în detaliu operația și pentru fiecare pas m-am gândit cu voce tare și întotdeauna am spus ce aveam de gând să fac.
Trebuie să recunosc că eram puțin nervos, dar cred că era normal, deoarece aceasta a fost prima mea manevră cu azipodii.
Am mai carmat nave de croazieră ca Millennium pe contractul anterior și am făcut chiar niște operatii tender, dar nu am folosit azipodii pentru a manevra navă cu 4157 de persoane la bord

După această manevră, am primit un dar mic ca dovadă a acelei zile. O zi pe care o voi aminti mereu ...

Și asta a fost pentru ziua de azi! Vă mulțumesc că ați citit acest articol și vă voi vedea data viitoare! Cynetyc Out!

ssfa.jpg

Sort:  

Nice , that look so cool

Much appreciated @mrme1984!

This is a big one.

Posted using Partiko Android

Yep I call this ships Big Mamas .Our Ship is 317m long.

What a great story And an amaizing job.
I am so jealous, i love boats and have been at the helm of many different types from long barges in the UK to small outboard motorboats in the Greek island of Paxos.
I was fortunate enough to have the use of a small pleasure cruiser here in Lanzarote. And that was nerve racking enought to dock stern in, between other expensive boats. So what you did was nothing short of amaizing. Enjoy everyday and good luck.
And if course if you ever dock in Lanzarote please get in touch we would love to take you on a day trip. Happy cruising. 😎
@marionbowes isnt this the ship you are about to embark on?....If so what a spooky coincidence 😀

I had Captain Kate with me guiding me . She is a great teacher.Indeed...the hard part was to control the vessel and not let her go more foreward towards MSC Seaside (45m) on our bow.

would be awesome

It's been a while since we hear from you, good to see you posting again

It's been a while since
We hear from you, good to see
You posting again

                 - cryptotrader84


I'm a bot. I detect haiku.

scash!tip 100

⚡$$$ Tipped @cynetyc ⚡100.000 SWIFT! If you don't know how I work, click here! Currently the price of SwiftCash in the market is $0.003 USD per SWIFT. Current value of the tip is $0.300 USD. To find out more about SwiftCash, please read our whitepaper!

Great story,Thank you so much for sharing a beautiful photography blog post. I like your post.

All i can say is WOW!!!

Greeting sir @cynetyc. Glad to see you after long time later. I like your sea adventure, it's really enjoyable to travel the whole world. Thanks again for sharing your best moments.

Posted using Partiko Android

Great post I like your post very much Thank you so much for sharing a great post.

🎁 Dear @jennifer3204,

SteemBet Seed round SPT sale is about to start in 2 days!

When our started the development of SteemBet Dice game, we couldn’t imagine that our game would go so viral and that SteemBet would become one of the pioneers in this field.

In order to give back to our beloved community, we’ll distribute 4000 STEEM to SPT holders immediately after Seed sale. Plus, investors in this earliest round will be given 60% more tokens as reward and overall Return on Investment is estimated at 300%!

Join the whitelist on SteemBet webiste now and start investing! Feel free to ask us anything on Discord https://discord.gg/tNWJEAD

spt-sale-2-day.jpg

beautifull! Such a wonderful photography and very nice article . Really your photography is awesome. I like your post. Thank you for sharing with us.
Have a Great Day...♥

Wow cool ! Maybe this is a risky job, but how interesting. I admire you, it's great, 4000 people are a small city, a big responsibility. Thank you for sharing @cynetyc

Thank you very much @magnata, much appreciated!

Wow that is great work. it is really work sir. sir nice look and great photography.
Thanks @cynetyc
Have a nice day

@cynetyc looks good @sacredstarfamily is the goodness 👽

Hola! Saludos desde Venezuela. Wow! Este post es genial, me gustó mucho la descripción técnica del barco, tu trabajo es fabuloso. Amaría trabajar en un crucero y espero algún día poder viajar en uno. Debe ser una experiencia maravillosa!
.
.
.

Hello! Greetings from Venezuela. Wow! This post is great, I really liked the technical description of the boat, your work is amazing. I would love to work on a cruise. I hope someday to be able to travel on a cruise. Sure it's a wonderful experience!

HOLA @nazatms , thank you very much for your war wishes and I am sure that one day you will go on a wonderfull cruise!

Wooow so amzing , i love your story keep going i wish you all the best and your dreams became true :D i'm waiting for your next story!<3

Thank you very much for appreciating my work!

you are so wecome :D just keeeeep going :)

So informative!!! thank you for sharing!

Hello Sir. What a pleasant coincidence. My husband and I are about to embark on the Equinox on Saturday April 6, from Miami. Visiting Key West, Mexico and the Cayman Islands. This is our first Celebrity Cruise and only the second time for a cruise. To say we are pumped and excited beyond belief is putting it mildly. As I was showing my husband all the info on this beautiful ship he already knew. He has most surely done his homework. Everything from the details of the ship to the dining and entertainment and the placement of our room on the ship. Also whether or not our balcony has an obstruction and everything else in-between. I have my own personal cruise director. This is fun...Bon Voyage and good luck to you on future sailings.

Wow amazing ! on 6th April will be my birthday. If you see me running up and down for my inspections call me 😄I will gladly stop for a few minutes to meet a fellow steamian.

Would be great to see you Guys meet up. Don't forget the pictures. 😀

Posted using Partiko Android

I love cruise ships. Hotels on the water where all the attractions are right there.

Posted using Partiko iOS

Oh yeah so true, for vacation cruise ships are a wonderful place!

Wow what a stunning experience to live this is something never seen before : )

Thank you very much @blazing!

Wow. What a sheep. Reminds me of the Titanic

Yep this ships today are bigger then the iconic vessel Titanic.

Excellent Sir, Photography is very nice to see. I like photography sir.

Wow fantastic. very good job and great enjoy

Complimenti, bel lavoro ..Un giorno spero di poterci salire sopra..bye

Grazie mille @zazza!

wow cool,I think this job is very great and a lot of enjoy.

Yeah it has its rewards for sure!

Damnn that ship is humongous.

Posted using Partiko Android

Ha ha yeah she is!

Great job Sir, I like your post so much that it's a great job.

Wow! Such a wonderful photography and very nice article . Really your photography is awesome. I like your post. Thank you for sharing with us..
Have a Great Day.

Wow! Such a wonderful photography and very nice story. Really your photography is awesome . I like your post. Thank you For sharing witg us

Thank you very much @alimuddin!

looks super majestic ! view and feel at the helm must be awesome !


🚀 🌕

Moon your steem everyday ! Instant Dividend payout after every game.WIN 337+ STEEM every round. FREE Player Upvote worth $1.03 every 2.5hr moonSTEEM.com

Much appreciated , thanks @msowner2!

Wow!
That's great man!
Your post has been resteemed!

Thanks I am glad that you like it @ronel!

Very good job, let a person envy

the ship is impressive

hopefully this will be a good development for you

Of course ... it was a good learning experience!

its good amazing

Great post... Thanks for sharing

Wow that is great work.fantastic. very good job and great enjoy
@marionbowes

What a great story And an amaizing job.
I am so jealous, i love boats and have been at the helm of many different types from long barges in the UK to small outboard motorboats in the Greek island of Paxos.

Why did you copy my reply. That is not really the right thing to do here on @steemit.

Posted using Partiko Android

what you are doing here is illegal here on the blockchain. Its called plaigarism. Someone posted earlier today and you have stolen their words. nice try.

it's so lovely picture 2gsjgna1uruv8X2R8t7XDv5HGXyHWCCu4rKmbB5pmEzjYSjdkbD7m1pxPezGyTMLkiqErQY2FJpUaKP9HtEgSS5baudtnG2ZhbpM2JBxciTQWk8kte.jpg

Rise me UP looks like a good service. Do you think it's conenient to make for every post?

This post has received a 93.18 % upvote from @boomerang.

Es genial! Un saludo desde #Venezuela

Great post 👍. thanks for sharing this post..
I like it this post..
Upvote and resteemit done sir 👌

Coin Marketplace

STEEM 1.04
TRX 0.14
JST 0.155
BTC 56572.59
ETH 2239.53
BNB 479.22
SBD 8.00