Sort:  

Sepä se juuri. Ja jos ottaa jotain vaan mukaan niin on aina väärät kamat.

Emt. vieläkö luottavat siihen samaan varoituspiirrettyyn. Siitä on niin kauan kun olen viimeksi tahallaan kääntänyt kanavan lastenohjelmien puolelle oikeaan aikaan enkä ole törmännyt siihen vahingossa. Mutta hyvin tosiaan toimii kun on näin perusteellisesti jäänyt mun päähän.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
TRX 0.03
STEEM 0.17
JST 0.022
SBD 1.11