How is the sunset photograph taken? And my shots.

in #photography3 years ago (edited)

PicsArt_03-23-02.48.48.png
I will share a few more beautiful pictures from Antalya. Taking pictures of the sea and the sunset is really nice. It's hard to take pictures like a sunset. The light comes from the reverse, forcing us to adjust it. In this process our time is limited. We are able to take beautiful pictures with some settings. I took the picture above as an example in low exposure. This photo I took in Turkey's Antalya province, and it was great. I have achieved good quality, natural and good colors with low exposure. In the automatic mode of the camera, this image is not quality. Because the strong light of the sun comes directly into the lens. You need to set your angle, camera setting and exposure well. I recommend using manual mode instead of automatic mode. If you are going to take a sunset picture, a sea, a lake, a mountain and the beauty of the beauties show the picture more beautiful. I recommend using the white balance manually.

[Antalya’dan birkaç güzel resim daha paylaşacağım. Denizin ve gün batımının fotoğraflarını çekmek gerçekten çok güzel. Gün batımı gibi fotoğraf çekmek biraz zor. Işık tersten gelir ve bizi ayarlamaya yapmaya zorlar. Bu süreçte zamanımız sınırlıdır. Bazı ayarlarla güzel fotoğraflar çekebiliyoruz. Düşük pozlama yaparak yukarıdaki resmi örnek olarak çektim. Bu fotoğrafı Türkiye'nin Antalya ilinde çektim. Düşük pozlama ile iyi kalitede, doğal ve iyi renkler elde ettim. Kameranın otomatik modunda bu görüntü kaliteli olmuyor ve karanlık çıkabiliyor. Çünkü güneşin güçlü ışığı doğrudan lense geliyor. Açıyı, kamera ayarını ve pozlamayı iyi ayarlamamız gerekiyor. Otomatik mod yerine manuel mod kullanmanızı öneririm. Eğer gün batımı fotoğrafını çekecekseniz, deniz, göl, dağ ve güzel objeler fotoğrafa daha güzel bir görünüm kazandırıyor. Beyaz dengesini de manuel olarak kullanmanızı öneririm.]

In the photo below, I caught the ship and sunset and a beautiful picture appeared. Some objects, rather than just the sun, makes the picture more beautiful. You also need to adjust the aperture value when taking pictures. Usually 22 is used. The values ​​in these modes are best you will decide by experiencing. Because every space and time is different, a clear value can never be given. Sunset 30 takes 35 minutes and you don't have much time. During this time you take many pictures and you can distinguish the good. So you can get very good pictures by gaining experience.

[ Aşağıdaki fotoğrafta, gemiyi ve gün batımını iyi yakaladım ve güzel bir resim ortaya çıktı. Sadece güneş yerine bazı nesneler, resmi daha güzel kılar demiştim. Resim çekerken diyafram değerini de ayarlamanız gerekir. Genellikle 22 kullanılır. Bu modlardaki değerlere, deneyerek karar verirseniz en iyisini yakalarsınız.
Her mekan ve zaman farklı olduğundan, asla net bir değer verilemez. Gün batımı 30 35 dakika sürüyor ve fazla zamanınız yok. Bu süre zarfında birçok fotoğraf çekelim ve daha sonra iyi olanlari seçelim . Böylece deneyim kazanarak çok iyi fotoğraflar elde edebilirsiniz.]
PicsArt_03-25-11.02.13.png
I use these pictures as a background. It's really a pleasure to use your own pictures. They look beautiful on the phone or computer. I need to say that you need a quality machine for such quality pictures. Unfortunately, cell phones don't have high quality lenses. Do not be fooled by high megapixels and know that lens quality is important. I'm waiting for your help to evolve in Steemit.If you follow, I would be happy and wish you a good day.

[Bu resimleri arkaplan olarak kullanıyorum. Kendi resimlerinizi kullanmak gerçekten ayrı bir zevk. Telefonda veya bilgisayarda çok güzel görünüyorlar. Böyle kaliteli görüntüler için kaliteli bir makineye ihtiyacınız olduğunu söylemeliyim. Ne yazık ki, cep telefonlarında yüksek kaliteli lensler yok. Yüksek megapiksellere kanmayın ve makina alırken lens kalitesinin önemli olduğunu bilin.]

[Photos belong to me.]

Sort:  

Vaay bu kadar kısa sürede bu kadar gelişme. Tebrik ediyorum @haxe, etiket problemi yok kaynaklar yerinde. Profesyonel fotoğrafçı olduğunuzu da bilmiyorduk öğrendik. Artık devamını bekleriz. Teşekkürler elinize sağlık.

You got a 4.63% upvote from @minnowvotes courtesy of @etasarim!

You got a 4.63% upvote from @minnowvotes courtesy of @etasarim!

Yine güzel yazı ve fotoğraflar. Ellerine sağlık @haxe :)

Benim gibi resim çekmeyi sevenlere çok güzel tavsiyeler ☺️ Ellerinize sağlık. Resimler ve yazı çok güzel olmuş.

Congratulations @haxe! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 90 posts. Your next target is to reach 100 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Beautiful sunset! The second photo is so beautiful, I really like ships. I don't know why, but I always loved them. I go with the ship one time, but that was unforgettable experience. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.48
TRX 0.08
JST 0.061
BTC 47507.55
ETH 3932.51
BNB 541.69
SBD 5.64