Pembukaan Musabaqah Tilawatil QuransteemCreated with Sketch.

in #photography3 years ago (edited)

KECAMATAN PIRAK TIMU, 23 November 2018 Mengadakan Acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran di halaman Mesjid Baitul Ikhlas Gampong leupe Kecamatan Pirak Timu kabupaten Aceh Utara.

IMG_20181122_214107.jpg
Acara ini dibuka langsung oleh Camat setempat selama 5 hari, Tgk Muslem sebagai ketua panitia pelaksana Musabaqah Tilawatil Quran Mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh unsur-unsur muspika kecamatan yang telah Berhadir pada pembukaan MTQ di halaman Mesjid Baitul Ikhlas.

IMG_20181122_193804-01.jpeg
Acara ini berlangsung selama 5 hari dan di langsung kan oleh dakwah Islamiyyah dalam rangka menyambut tahun baru Islam yang dibicarakan langsung oleh Al-Muqarram Tgk Muslem At-Thahiry (Ketua FPI Aceh)

IMG_20181122_193804-01.jpeg

Dalam isi ceramah beliau, beliau mengingat kepada seluruh peserta MTQ tingkat kemesjidan ini agar selalu semangat dalam mencapai cita-cita.

IMG_20181121_232746.jpg
Demikianlah yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua.
Salam @moeslimyusuf
@good_karma

Coin Marketplace

STEEM 0.70
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 54727.38
ETH 4138.41
BNB 597.55
SBD 7.04