Akik knocking

in #photography4 years ago (edited)

image

Akik knocking

Agate Stone Klawing, Klawing, Purbalingga, Central Java'dan kaynaklanır. Ejderha Taşı Sui'nin en iyi bilinen tiplerinden biri. Bu taş, Klawing Nehri'nin karakteristiğidir. sadece nehir kanadında bulunan ejderha sui kayaları. Pancawarna Kristal, Kurbağa Yumurtası ve Nogo Sui gibi çeşitli Klawing taşları vardır.

image

Blogumu ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz, beğenirseniz, yorum ve tekrarlamayı unutma

Teşekkür ederim

@takin88

Sort:  

Do you have T.P. for my bunghole? I would hate for my bungholio to get polio.

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.09
JST 0.073
BTC 54375.59
ETH 4082.79
BNB 594.03
SBD 7.03