Akik taşları

in #photography4 years ago (edited)

Akik taşları

image

image

Güney Sumatra'daki Ogan Komering Ulu İlçesi'nde (OKU) bulunan mavi bir gökyüzü veya daha çok spritus olarak bilinir. Baturaja'dan gelen bu spritus taşı, kalsedon kategorisine girer. Bu taş aynı zamanda Mavi Gökyüzü olarak da bilinir. Yerel insanlar da "Stone Spiritus" ismiyle bilinir, çünkü ateş ışığı için kullanılan renk, spiritus gibi mavidir. Dünyaca ünlü 10 değerli taşa dahil edilmemesine rağmen, Blue Sky mosh'un ölçeği Kalimaya taşı ve Ametist'in ötesine 7 numaraya ulaştı.

@takin88

Sort:  

Congratulations @takin88! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35680.66
ETH 2478.53
USDT 1.00
SBD 3.94