Ametist tür

in #photography4 years ago (edited)

image

Mor renkle özdeş olan ametist olan üçüncü şanlı değerli taş da kırmızı veya mavimsi bir taştır. bu taşın fiyatı, yüz milyonlarca milyona kadar var. Bunun için Endonezya'da bir taş mor ametist olarak bilinir, bu taş da Yunanca 'amethystos' türetilen Stone 'amethyst' başka bir ismi vardır, bu sarhoşluğu önlemek için uyuşturucu anlamına gelir.

Genellikle bu taş bir cazibe, ruh eşi, eskrim, bilgelik, şans, güven ve çok daha fazlası olarak yararlıdır.

@takin88

Coin Marketplace

STEEM 0.65
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56959.94
ETH 4552.05
BNB 624.54
SBD 7.25