Garut yeşil taş

in #photography4 years ago (edited)

image

Garut yeşil taş

Bu taş Garut, Bungbulang Dağı'ndaki West Java'dan geliyor. Her ikisine de uymayan eşsiz bir yeşil renge sahip garut taşı, yüzük altından gelen ışık vurgulandığında parlak ışık yayabilir. İçine bakan yeşil taş lifi, bir kayaya sıkışmış bir bulut kadar güzel görünüyor.

image

Blogumu ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz, beğenirseniz, yorum ve tekrarlamayı unutma

Teşekkür ederim

@takin88

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.068
BTC 49223.85
ETH 4315.23
BNB 593.01
SBD 6.07