Taş bacan türü

in #photography4 years ago

image

İkinci tip değerli taş bacan taşıdır, aynı zamanda yukarıdaki yakut nar taşından sonra özel bir taştır. Bu taş, Maluku'dan tam olarak gelen endonezyadan gelen taştır. Bu taşın adı, maluku bölgesindeki Bacan Subdistrict'den alınmıştır.

3 çeşit vacon var

  • Bacuku Doko, Maluku'da Doko köyünden türetilmiş ve eski bir yeşil renge sahiptir.

  • Bacan Palamea, Maluku Palamea köyünden türemiştir ve mavimsi yeşil ve genç renktedir.

  • Obi adasından orijinal olarak Bacan obi

image

Yukarıdaki üç taş türü arasında, aralarında farklar vardır. Özellikle Doko ve palamea bacan, Agat'ın sahip olduğu ve diğer akik taşlarının sahip olmadığı farklılık, iki taşın kendisini kristalize edebilen ve zamanla rengini değiştirebilen 'Canlı Taşlar' veya 'canlı' olmalarıdır. İki taş arasındaki temel fark, rengin görünür yoğunluğudur.

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57561.05
ETH 4663.25
BNB 623.35
SBD 7.28