Taş biyo-dizel

in #photography4 years ago (edited)

image

Taş biyo-dizel

Batu Bio Solar Aceh, Idocrase taşı sınıfına giren değerli taşlardan biridir. Bio Solar, dizel yakıtın rengine benzer karakteristik bir renge sahiptir ve güçlü / jiwang etkisine sahiptir, taş yapısında doğal olarak oluşan etki. Bu nedenle taş Bio Solar olarak adlandırılır.

image

Blog'umu ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz, bu yazıyı beğendiyseniz beğenmediniz, yorum ve tekrar hatırlamayın

@takin88

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57561.05
ETH 4663.25
BNB 623.35
SBD 7.28