Zümrüt taş türü

in #photography4 years ago

image

Zümrüt taş türü

Agate Zambrud veya serin isim zümrüt akik, yeşilden koyu yeşile sahip bir taştır. eski zamanlarda bu taş sadece asalet ve krallar tarafından ve büyüklük ve iktidarın simgesi olarak kullanılmıştı.

image

Bu zümrüt taş da gerçek aşkın bir sembolü olarak kullanılır ve aynı zamanda uyum ve yaşamda mutluluk anlamına gelen yeşil rengi nedeniyle, aşk ya da Venüs tanrıçası ile ilişkilidir. Bu taşının faydaları arasında şunlar bulunmaktadır: • servet işlerinde kolaylaştırılmış, iş kurarken başarı ve aynı zamanda sağlık ve onur için

@takin88

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.066
BTC 50175.98
ETH 4296.57
BNB 567.72
SBD 6.31