khiyaboon haye khalvate shahre man ๐Ÿš—๐Ÿš•๐Ÿš™๐Ÿšš๐Ÿš›๐ŸšŽ๐Ÿš’๐ŸšŒ๐Ÿš‘

in #photography โ€ข 2 years ago

khiyabone khalvat

khiyabani dar karaj.
zohre roze jome.
khiyabane khalvat be dor az terafik
asemane aabii
karaj shahri sholugh porjameeyat va trafike bala
jome zohr o bad az zohr to kheyli az khiyabonaye karaj garde morde pakhsh shode doraz kone hame karajiya


4161811C-8B5E-478D-88CB-6662E7159F96.jpeg

63F3B6F5-3662-4876-93C7-B7F4B13D56DF.jpeg

bahameye ina khiyabonaye khalvat baraye sharneshinha makhsosan to shahrhaye bozorg arezoe


0342221B-9292-41D3-B027-79F0EDF06489.jpeg

235EBD0A-240F-4F12-B719-6AD641E02100.jpeg

DBC4A011-0747-4956-A5E4-6EB2C34E9AC0.jpeg

Have a good time ๐ŸŒผ๐ŸŒผ

Sort: ย 

bah bah che ziba ๐Ÿค— ๐Ÿ˜„

Coin Marketplace

STEEM 0.51
TRX 0.09
JST 0.071
BTC 50489.63
ETH 4441.08
BNB 613.03
SBD 6.21