Kentang goreng

in #photography7 months ago

Inilah makanan favorit ayahku kalo ke warung bambu. Gimana dengan kawan-kawan ,apakah makanan favorit kalian.

IMG20210520205317.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.48
TRX 0.09
JST 0.066
BTC 49237.12
ETH 4269.78
BNB 575.25
SBD 6.13