Książka "Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi" - podcast Luźny Talk.

in #pl-artykuly2 years ago

Miło Cię widzieć!


Dzisiaj porozmawiamy o książce pt. "Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi", której autorem jest Dale Carnegie. Jest to jedna z najbardziej wartościowych książek, które przeczytałem. Z całego serca polecam ją każdemu.
Spotify: https://spoti.fi/32mJrTk

YouTube:

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 53947.47
ETH 4040.82
BNB 583.92
SBD 7.05