Odchodząc od NIE - Podcast Luźny Talk.

in #pl-artykuly2 years ago

Miło Cię widzieć!


W dzisiejszym podcaście porozmawiamy o książce pt. "Odchodząc od NIE", która przekazuje nam wiele cennych lekcji dotyczących negocjacji. Jest to niezbędna umiejętność, którą wykorzystujemy nie tylko w pracy, ale także w życiu codziennym. Autor dostarcza ciekawe porady, które pozwolą nam poradzić sobie podczas każdej negocjacji.
Spotify: https://spoti.fi/2Zu79eA
YouTube:

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57196.99
ETH 4633.65
BNB 620.22
SBD 7.32