Podcast Luźny Talk - książka "Głowa do liczb".

in #pl-artykuly2 years ago


Witam w kolejnym podcaście


Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o książce pt. "Głowa do liczb", której autorką jest Barbara Oakley. Przekazuje ona ogrom wiedzy dotyczącej metod nauki oraz organizacji pracy. Z pewnością, każdy znajdzie coś w niej dla siebie. W podcaście poruszę parę ciekawych porad autorki, które sam wykorzystuję. Bardzo ułatwiają one odpowiednie zorganizowanie się i przyswajanie nowego materiału. Tym krótkim wstępem zapraszam na podcast "Luźny Talk".
Spotify: https://spoti.fi/2TKeBkR
Anchor: https://anchor.fm/luznytalk

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.073
BTC 56373.67
ETH 4497.89
BNB 613.05
SBD 7.16