Sort:  

Twój wpis został podbity głosem noisy - kurator @grecki-bazar-ewy.

Super artykuł - dzięki! Ja bardzo lubię zarówno ramen, jak i soba, choć to drugie danie/makaron "wolę", bo... jest bezglutenowy :D i mam mniejsze wyrzuty sumienia! :D

Coin Marketplace

STEEM 0.48
TRX 0.08
JST 0.062
BTC 48850.84
ETH 4200.36
BNB 572.24
SBD 6.10