Sort:  

Kiedy grałem w Traviana wszystkie moje wioski miały nazwy japońskich zamków. Himeji zawsze był stolicą postawioną na 15 cropie gdzie budowałem i utrzymywałem offa. :)

Wybacz, częściowo piszesz do mnie w niezrozumiałym języku ;) ale domyślam się, że Himeji był najważniejszy? :)

Dokładnie tak. Największy i strategicznie najważniejszy. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.70
TRX 0.09
JST 0.073
BTC 54610.94
ETH 4084.73
BNB 604.30
SBD 7.12