Sort:  

Mega ten las wyglada :)

Gratulacje! Twojej wysokiej jakości treść podróżnicza została wybrana przez @saunter, kuratora #pl-travelfeed, do otrzymania 100% upvote, resteem oraz podbicia całym trailem @travelfeed! Twój post jest naprawdę się wyjątkowy! Artykuł ma szansę na wyróżnienie w cotygodniowym podsumowaniu publikowanym na koncie @pl-travelfeed. Dziękujemy za to, że jesteś częścią społeczności TravelFeed!

komentarz.png

Dowiedz się więcej o TravelFeed klikając na baner powyżej i dołącz do naszej społeczności na Discord.

!tipuvote 0.4 hide

Niesamowite wrażenie robią rusztowania z bambusa na budowach supernowoczesnych wieżowców w różnych miejscach Azji - nawet kilkadziesiąt metrów nad ziemią ludzie chodzą po rusztowaniach z trawy :-D.

Coin Marketplace

STEEM 0.78
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54222.86
ETH 4033.57
BNB 588.84
SBD 7.20