Sort:  

This post is supported by $0.17 @tipU upvote funded by @grecki-bazar-ewy :)
@tipU voting service: get instant upvotes + profit sharing tokens | For investors.

Super ciekawe!

Ale co do podziału na dwie sale, to dałbym sobie rękę uciąć, że widziałem w jakimś filmie dokumentalnym, że w publiczne łaźnie są koedukacyjne. No i pewnie nie miałbym teraz ręki.

Zdarzają się koedukacyjne sento, ale ludzie kąpią się w strojach, więc się nie liczy ;)

Posted using Partiko iOS

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRIAL" o łącznej mocy ~0.20$. Projekt wystartował 14.05.2019, lista osób z naszego triala oraz wszystkie podbite przez nas posty zostaną opublikowane we wtorkowym raporcie z działalności @sp-group w dniu 21.05.2019.

@wadera

Coin Marketplace

STEEM 0.70
TRX 0.09
JST 0.073
BTC 54610.94
ETH 4084.73
BNB 604.30
SBD 7.12