Sort:  

Będąc w Japonii miałem kilka godzin pomiędzy przesiadką z jednego pociągu na drugi i wybrałem się do tej świątyni. Warto było. Miejsce naprawdę wyjątkowe. Twoje zdjęcia są super. Moje nie są tak dobre, ale może kiedyś je wrzucę na mój profil.

Wrzucaj, chętnie zobaczę :)

Coin Marketplace

STEEM 0.48
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 49167.40
ETH 4200.12
BNB 571.51
SBD 6.09