golden hour and beautiful sunset / złota godzina i piękny zachód słońca

A wonderful walk during which I had the opportunity to do these amazing frames of the setting sun. A magical moment where the night mixes with the day. I invite you to the site https://www.facebook.com/arturwojtczakpl/Like my page, I will be very happy.

Cudowny spacer podczas którego miałem okazję zrobić te niesamowite kadry zachodzącego słońca. Magiczna chwila gdzie noc miesza się z dniem. Zapraszam na stronę https://www.facebook.com/arturwojtczakpl/ polub ją, będę bardzo szczęśliwy.

Canon 5d mk III
Lens Canon L 70-200 f/2,8

IMGL7884-1.jpg

IMGL7887-1.jpg

IMGL7892-1.jpg

IMGL7897-1.jpg

Sort:  

Taki wynik to prawdziwy prezent urodzinowy. Aż miło :-)

Coin Marketplace

STEEM 1.19
TRX 0.15
JST 0.166
BTC 63014.66
ETH 2476.04
BNB 551.70
SBD 8.74