Mikołaje na motorach - Gdynia / Santa Clauses on motorbikes - Gdynia

Miałem szczęście uczestniczyć w największej motocyklowej akcji charytatywnej w Polsce "Mikołaje Na Motocyklach". Pomocnicy Mikołaja wyruszyli w trasę z Gdańska spod stadionu Energa Gdańsk a zakończyli w Gdyni na Skwerze Kościuszki gdzie czekały na nich tłumy ludzi zebranych z całego Trójmiasta i okolic. Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe zorganizowało tą akcję aby zebrać pieniążki na dzieci. Całą relację możecie zobaczyć na mojej stronie facebook https://www.facebook.com/arturwojtczakpl

I was lucky to take part in the biggest motorcycle charity event in Poland, "Santa Clauses on motorbikes ". Mikołaj's helpers set off on a route from Gdańsk from the Energa Gdańsk stadium and ended in Gdynia at Kościuszki Square where crowds of people from all over the Tri-City and the surrounding area were waiting for them. The Tri-City Motorcycle Association organized this campaign to collect money for children. You can see the whole report on my facebook page https://www.facebook.com/arturwojtczakpl

IMGL8205.jpg

IMGL8137.jpg

IMGL8167.jpg

IMGL8266.jpg

IMGL8347.jpg

IMGL8366.jpg

IMGL8392.jpg

IMGL8388.jpg

IMGL8374.jpg

Coin Marketplace

STEEM 1.35
TRX 0.12
JST 0.143
BTC 58630.07
ETH 2095.02
BNB 463.70
SBD 9.05