Moje miasto rodzinne Gostynin / My hometown Gostynin

Piękne miasto z niesamowitą historią. Zapraszam wszystkich na krótką lekturę o tej miejscowości. Link poniżej.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gostynin

A beautiful city with an amazing history. I invite you to read about this place for a short reading. Link below.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gostynin

A_W Gostynin 9249-1.jpg

A_W Gostynin 9251-1.jpg

A_W Gostynin 9243-1.jpg

A_W Gostynin 9264-1.jpg

A_W Panorama Gostynina - 1.jpg

Na więcej zdjęć zapraszam do siebie na stronę https://arturwojtczak.pl / https://www.facebook.com/arturwojtczakpl (jeśli tu będziesz polub moją stronę :-) )lub na instagramie https://www.instagram.com/arturwojtczak.pl/

Sort:  

Manually curated by the Qurator Team. Keep up the good work!

Bardzo dziękuję - thank you very much :-)

Cała przyjemość po naszej stronie :)

Coin Marketplace

STEEM 1.19
TRX 0.15
JST 0.173
BTC 62377.15
ETH 2422.13
BNB 543.07
SBD 8.82