Z nowym rokiem piękne widoki / Beautiful views with the new year

Z nowym rokiem po zabawie sylwestrowej musiałem odpocząć więc wybrałem się na plażę w Gdyni aby pooddychać świeżym morskim powietrzem i porobić trochę zdjęć. Szkoda że tej zimy nie ma śniegu.

With the new year after the New Year's Eve party I had to rest so I went to the beach in Gdynia to breathe the fresh sea air and take some pictures. It is a pity that there is no snow this winter.

A_WL9337.jpg

A_WL9322.jpg

A_WL9340.jpg

A_WL9341.jpg

Sort:  

Moze jeszcze spadnie.. oby.
Piekne zdjecia!

@tipu curate

Mam taką nadzieję - zima bez śniegu to jak święta bez prezentów :-) Pozdrawiam.

Wow, all purple. And wow all beautiful 🤩

Manually curated by the Qurator Team. Keep up the good work!

Coin Marketplace

STEEM 1.20
TRX 0.16
JST 0.171
BTC 63160.35
ETH 2512.50
BNB 529.95
SBD 9.03