You are viewing a single comment's thread from:

RE: [Moje Gierki #1] - Nostalgicznie o: Warcraft III: Reign of Chaos

in #pl-gry3 years ago

Bardzo dokładny opis, widać że jesteś bardzo zżyty z gierką, ale według mnie lepszym pomysłem byłoby skrótowe opisywanie całych kampanii.
Przyjemniej przyswajałoby się wiedzę :)

Sort:  

Zdecydowanie masz rację, ale streszczenie misji może być nieco trudne...
Postaram się, ale w Kampani Exodusu Hordy jest jeszcze jeden poziom związany z ratowaniem Grommasha, jestem zmuszony wykonać go w tym samym formacie. :/