Wymiana załogi na ISS – powrót Sojuza MS-07 i start Sojuza MS-09

in #pl-kosmos3 years ago

Kapsuła Sojuz powracająca z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na Ziemię | Źródło: NASA

Wczoraj, 3 czerwca, na Ziemię wróciła kapsuła Sojuz MS-07. Jej lądowanie w Kazachstanie odbyło się o godzinie 14:39 czasu polskiego (12:39 UTC). W środku znajdowali się trzej astronauci – Rosjanin Anton Szkaplerow, Amerykanin Scott Tingle oraz Japończyk Norishige Kanai. Przez 166 dni przebywali oni na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ich statek został wyniesiony na orbitę 17 grudnia 2017 roku przy pomocy rakiety Sojuz-FG, która wystartowała z kosmodromu Bajkonur.

Na ISS znajduje się więc obecnie jedynie trzech astronautów – Rosjanin Oleg Artiemjew oraz Amerykanie Andrew Feustel i Richard Arnold. Jednak nie pozostaną tam samotni przez długi czas.

Już 6 czerwca, o godzinie 13:11 czasu polskiego (11:11 UTC) z Bajkonuru ma wystartować rakieta Sojuz-FG ze statkiem załogowym Sojuz MS-09. Na jego pokładzie znajdzie się Rosjanin Siergiej Prokopiew, który będzie dowódcą statku oraz Niemiec Alexander Gerst i Amerykanka Serena Auñón-Chancellor, którzy będą pełnić funkcje inżynierów pokładowych. Co ciekawe jedynie Alexander Gerst wcześniej brał udział w misji kosmicznej – odwiedził ISS w 2014 roku w ramach ekspedycji 40/41.

Kapsuła będzie orbitować wokół Ziemi przez dwa dni, aby ostatecznie zadokować do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 8 czerwca, o godzinie 14:15 czasu polskiego (12:15 UTC). Pozostanie tam przez około pół roku.

Zarówno start rakiety, jak i dokowanie kapsuły do ISS będzie można obejrzeć na żywo na NASA TV.

Sort:  

Wiadomo dokładnie kiedy miało miejsce odłączenie kapsuły od ISS? Bo jeszcze w czwartek 30.05 można było oglądać tę stację przelatującą nad Polską ;) I tak się zastanawiam jaki jest standardowy czas powrotu ze stacji na Ziemię.

Sojuz MS-07 został odłączony od ISS wczoraj, o godzinie 11:16 czasu polskiego, więc wracał na Ziemię nieco ponad 3 godziny.

Congratulations @spacesheep! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @spacesheep! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @spacesheep! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @spacesheep! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @spacesheep! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @spacesheep! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.63
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56570.49
ETH 4518.57
BNB 614.69
SBD 7.21