You are viewing a single comment's thread from:

RE: Moje top 13 utworów muzycznych

in #pl-muzyka3 years ago

The All American Rejects- Swing, Swing i Paula i Karol- July wcześniej nie znałem, a bardzo mi się spodobały :) Na pewno nie raz będę słuchał tych utworów.

U mnie w czołówce też by się pewnie znalazła jakaś piosenka Linkin Park, Blink 182, czy The Killers. Kilku utworów z Twojej listy dawno nie słyszałem, więc dzięki za przypomnienie :)

Sort:  

No to mamy chyba podobne gusta :)

Na to wychodzi :)

To wrzuć kiedyś swoją topkę. Może coś nowego wyhaczę.

Właśnie o tym pomyślałem :) Zainspirowałeś mnie swoim postem. Jak znajdę czas, to zrobię to!

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 42783.04
ETH 3275.78
BNB 485.11
SBD 4.88