Kontrowersyjne zapisy w Kodeksie pracy,

in #pl-prawo2 years ago

Wyobraźmy sobie, iż pracownik zatrudniony na umowę o pracę wyrządza pracodawcy szkodę w kwocie 200 tys. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik odpowiada do trzykrotności swojego wynagrodzenia. Wyrządzając więc szkodę pracownik zarabiający 2 tys zł netto odpowie za szkodę w kwocie 6 tyś zł. Pracodawca więc musi pokryć szkodę zaledwie w kwocie 194 tyś…

Druga sytuacja na budowie jeden pracownik wbija śrubokręt w oko drugiemu pracownikowi. Zgodnie z kodeksem pracy winą za to zdarzenie obciążony zostaje pracodawca. Pracownik poszkodowany ma roszczenie do pracodawcy o naprawienie szkody której doznał. Nie mówię tutaj o odpowiedzialności karnej za takie zdarzenie, poruszam wyłącznie kwestię odpowiedzialności na gruncie Kodeksu pracy.

  1. Moja interpretacja prawa pracy
  2. https://pixabay.com/pl/photos/sprawiedliwo%C5%9Bci-pomnik-2060093/
Sort:  

Cześć!
Witaj na tagu #pl-emocjonalnie. Cieszę się, że dołączasz do emocjonalnej strony Steema. Mam nadzieję, że zostaniesz tu na dłużej.


Autorzy postów na naszym emocjonalnym tagu są nagradzani głosem noisy, mmmmkkkk311, diosbot oraz planter.
@nieidealna.mama

Trochę krótko, rozwiń temat, bo ciekawy :p

ok, pisałem tak w złości bo się uczę tego właśnie :D wiem, że mają być zmiany a nie chciałem w maliny kogoś wprowadzić.

Congratulations @meowcliver! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 50 posts. Your next target is to reach 60 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Generalnie dlatego pracownikowi płaci się też za odpowiedzialność, plus są ubezpieczenia. Co do wypadków, tutaj kwestia wygląda różnie, czy był to atak, czy niezachowano BHP itp. Poza tym pracodawcę łatwiej ścignąć niż drugiego pracownika np. Ukraińca. Do tego znów - ubezpieczenia.