Sort:  

Fajna sprawa i dobra robota. Pozdrawiam

To jest bardzo podobna wtyczka do Steem Enhancer

Zgadza się, ale robi to co powinna :)

Posted using Partiko Android

Jako wykopowicz propsuje, ale patrząc po ilości powiadomień, to raczej z ciekawości niż potrzeby przetestuje ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 37758.51
ETH 2493.93
USDT 1.00
SBD 4.05