Gaseeh ka leukang 3

in #poetry3 years ago

Nibak malam nyoe ulon duk sidroe
Pikiran kasyo ingat keu kanda
Pakon e gaseh tan haba keunoe
Ek sampe keu adoe hana beurita

IMG_20180927_182844.jpg

Simalam uroe hate lon rangoe
Ingat abg droe jioeh dimata.
Andai jih nasayeup pasti ulon poe
Jak saweu abg droe di malaysia

Wahe eo gaseh sabe lon lumpoe
Kadang roeh teumoe tijoh ie mata
Cut bang loen jeuoh sideh lam rantoe
Uloen disinoe teutap setia

Walau le laen kumbang jiputoe
Hana lon hiroe bah ganteng kaya
Yang ulon sayang tok cut bg sidroe
Lam do'a adoe sabe keukanda

Neuhadir gaseh neubagah keunoe
Neubi keu adoe kabar beurita
Nak bek le seupi pikiran di adoe
Ingin di adoe tanyoe meucanda...

IMG_20180312_083851.png

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56898.72
ETH 4526.78
BNB 619.37
SBD 7.16