Dew HER MAJESTY ZORBA ( JPL CH, PL Win, PL CH, BIS ) ( text in PL & GB ) - Bełchatów, Hotel Wodnik.

in #polish2 years ago

[PL]
III lokata w Grupie X FCI w rankingu ZKwP Łódź! Za zajęcie II miejsca z suką Dew CAVALLI SHELLMA serdeczne gratulacje dla Michaliny Fulara i jej rodziny! Elegancka Gala, która odbyła się w Hotelu Wodnik była fantastyczna! Ogromne gratulacje dla organizatorów i wszystkich zwycięzców! To była wielka przyjemność móc prowadzić konferansjerkę podczas tej uroczystości.

[ENG]
She was III in Gr. X FCI in ranking made by Łódź branch of Polish Kennel Klub - ZKwP! Number II was lovely girl from my kennel Dew CAVALLI SHELLMA from Michalina Fulara and family. The Galla organized by Lódz KC was fantastic, it was pleasure to be the announcer at this event. Congrats for the ZKwP Lódz for organising such lovely Gala and for all of the winners!

Sort:  

Congratulations @adalbertus! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 100 posts. Your next target is to reach 150 posts.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine challenge - Love is in the air!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 1.14
TRX 0.14
JST 0.131
BTC 57372.96
ETH 4297.08
BNB 678.28
SBD 7.17