You are viewing a single comment's thread from:

RE: Taktyczny power down - protest song

in #polish2 years ago

Też zrobiłem taktycznie power down, ale całości. Lepiej dmuchać na zimne. Jak się sytuacja wyklaruje i będzie w porządku to wrzucę z powrotem wszystko w SP.

Myślałem, że już wszystko będzie szło w dobrą stronę i mam nadal taką nadzieję, ale widać, że dla Neda kasa i tak była i jest najważniejsza.

Gorzej jak nasze wszystkie teksty znikną po przerzuceniu na Tron. Wtedy się naprawdę wkurzę, bo to będzie oznaczać, że 2 lata poszły na marne. Nie wiem czy mam teraz te lepsze swoje teksty kopiować i zostawić na komputerze, czy jak. Może coś po tej konferencji będzie wiadomo.

Posted using Partiko Android

Sort:  

Myślę, że pojawią się jakieś narzędzia do łatwiej archiwizacji, kto wie może nawet migracji na inne platformy blogowe.

W sumie namówiłeś mnie i zwiększyłem wielkość power downu. Zawsze można przerwać ;)

Zobaczymy co czas pokaże, może uda się zawalczyć o STEEM w takiej postaci jaki jest teraz. Wtedy Power up i Steem on!

Możliwe jest też, że się mylimy a połączenie z Tronem wyjdzie Steemowi na lepsze. W każdym razie wydaje mi się, że lepiej mieć włączoną opcje PD, nie zaszkodzi a zawsze można przerwać.

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35015.42
ETH 2414.62
USDT 1.00
SBD 3.98