Sort:  

Super, dzięki. Dopiero się uczę nagrywać, więc jest parę wtop, ale będzie lepiej.

Dobry film :) Bardzo pomocny

Dziękuję :)

Znam tekst, fajnie go sprzedałeś audiowizualnie. Dobra stylówa. Pozdrawiam!

Dziękuje pozdrawiam !

dobre rady zawsze mile widziane !

Dzięki :)

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57303.20
ETH 4348.26
BNB 624.05
SBD 7.03