AnkietujęsteemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago (edited)

Witam ponownie!


question-2736480_1920.jpg


Drodzy steemianie, chciałbym poznać waszą opinię na interesujące mnie tematy z życia codziennego, polityki, ekonomii i nauki. Aby tego dokonać zamierzam umieszczać krótkie ankiety, a z czasem, całą zdobytą wiedzę na temat naszej społeczności przedstawić w interesujących infografikach.

Dlaczego steemit ?

Zastanawiałem się nad przeprowadzeniem podobnych eksperymentów, na jakże znanym portalu wykop.pl jednak przeraża mnie ilość tamtejszej agitacji politycznej, trollów, botów i nieprzyjazna społeczność. Mam wrażenie, że odpowiedzi nie były by szczere (trollowanie), w wyniku czego ankiety nie odzwierciedlałyby godnie obecnych nastrojów w społeczeństwie.

Logowanie ? Chcę anonimowo...

Na chwilę obecną nie znam lepszej metody na powtrzymanie spamu, więc mogę zaproponować tylko dwie formy przeprowadzenia ankiet, steemowy dpoll.xyz, lub formularze google. Podsumowanie owych:

a) dpoll.xyz

  • brak anonimowości (jest wgląd w to kto i na co głosował)
  • wymaga osobnego logowania
  • częściowo zintegrowane ze steemit (obecnie głosować i tak trzeba z dpoll.xyz)
  • nadal rozwijany, bugi
  • jedna forma ankiety

b) formularze google

  • "anonimowość", pomimo że do oddania głosu wymagane jest logowanie na konto google, nie zbierane są żadne dane o ankietowanym ( w sensie, że ja nie zbieram :))
  • mogę tworzyć różnorakie formy ankiety
  • embedded html, można będzie głosować bezpośrednio w moich postach (pomarzyć mogę, jednak linki)

Proszę o propozycje darmowych i możliwie wolnych od troll/spam serwisów do ankietowania. Z góry dziękuję!

Gdzie jest drewno? Gdzie zdjęcia, hę?

Spokojnie, pracuję nad tym i owym. Czytając newsy często zastanawiam się nad tym co myślą na ten temat inni, nie koniecznie znani mi ludzie. Interesują mnie opinie społeczeństwa ogółem, steemit wybrałem jako metodę ich wydobycia. Możliwe że te informacje pomogą nam coś zrozumieć, a być może jestem po prostu ciekawski. Chcę wpierać polską społeczność dlatego też nie będę marnować SP na własne posty, będę podbijać wasze i przeznaczać 100% steem z ankiet na zwiększenie mocy mojego głosu.

Zapraszam do oddania swojego głosu.


Ankieta wyborowa

Ankieta nauczycielska

Dlaczego tu jesteś?

Wybór serwisu do ankietowania

Z innej beczki

survey-1594962_1920.jpg

Wybaczcie za subiektywny wybór usług google do przeprowadzenia pierwszych ankiet, bardziej do mnie przemawia od dpoll. Proszę o umieszczenie w komentarzach waszych propozycji na temat kolejnych ankiet, te z największą ilością upvote'ów zostaną przeze mnie umieszczone w następnych postach!

Dziękuję i pozdrawiam!

PS: Nauczcie mnie justować tekst :).

Sort:  

Justowanie

Ja bym wolał ankiety dpoll.

Propozycji do ankiet nie mam.

Congratulations @brs55! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 50 comments. Your next target is to reach 100 comments.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 37834.52
ETH 2535.34
USDT 1.00
SBD 3.98