Sort:  

Twój post został podbity głosem @sp-group. Kurator @julietlucy.

Dzięki :)

Uważaj, bo ci zaraz zaproszenie dadzą do tajnej grupy XD

Już dostałem, ale ja jestem jak wolny elektron ;)